A ve B müşterileri arasında fark gözeten, “premium müşteriler” olarak sınıflandırılanlara daha fazla zaman ayıran ve diğerlerinin sırasını beklemesini isteyen tedarikçi şirketler vardır. Bununla birlikte Sicatron her zaman, her bir müşteri ve her bir projenin önem bakımından eşit olduğu felsefesiyle hareket eder.
Bize gönderilen her iş için çözümler üretiriz. Yoğun danışma ve ortaklık, çözümlerin birlikte geliştirilmesi her zaman ön plandadır. Ve hepsinden önemlisi: Sizi dinleriz. Sicatron, müşterilerinin geliştirme departmanlarıyla bir ekip oluşturur: Bu ekip çalışmasının son derece yerinde olduğu kanıtlanmıştır çünkü Sicatron switch (şalter-anahtar) ve kablo montajı sektöründeki uzmanlığını ilgili göreve (ve müşterilerinin bireysel gereksinimlerine ve beklentilerine) uyarlar.

Bu arayüzü müşterilerimiz için mümkün olduğunca kolay kılmaya çalışırız. Yatay hiyerarşiler, doğrudan iletişim ortakları, sorunsuz iletişim, proaktif yaklaşım ve elbette test amaçlı özel numunelerin üretilmesi seçeneğiyle.

Ve: Geride kalan yıllarda her bir projeden dersler çıkardık ve gelişmeye devam ettik. Her proje memnuniyetle (tutkuyla ve hizmet merkezli olarak) üstlendiğimiz bir zorlu görevdir; ister “büyük” bir mühendislik şirketi için ister “küçük” bir klima teknolojisi üreticisi için olsun.